Sav tekst na ovoj mrežnoj lokaciji, osim naslova, u javnoj su domeni. Smiju se koristiti za bilo koju svrhu bez dozvole Organizacijskog odbora.

Naslov i logo Simpozija te urednički dio knjige sažetaka SiSB-a su pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4.0. To znači da ih možete slobodno koristiti u bilo koju svrhu, ali prilikom javnog izlaganja morate navesti odakle ste ih preuzeli. Dovoljno je da uz naslov ili logo stavite poveznicu na naslovnicu ili drugu relevantnu stranicu na domeni sisb.biol.pmf.hr.

Creative Commons License

Navedena ograničenja ne odnose se:

  • na tekst koji je dostupan i na mrežnoj stranici, za koji se primjenjuje iznad navedena licenca za tekst dostupan na mrežnoj stranici te
  • na autorske sažetke koji su u cijelosti intelektualno vlasništvo njihovih autora.

Sve dosad navedeno ne odnosi se na bilo kakav sadržaj preuzet od trećih strana, uključujući institucije, udruge, sponzore i stranice društvenih mreža. Organizacijski odbor SiSB-a ne posjeduje nikakva prava na taj materijal.