• Promotivni plakat SiSB-a možete preuzeti kao PDF, crno-bijeli ili u boji. Plakati većeg formata (A3 i A2 ) dostupni su na upit.
  • Okvirni raspored Simpozija dostupan je u PDF obliku.
  • Upute za uređivanje sažetaka.
  • Knjiga sažetaka.