Raspored nije konačan te je podložan promjenama.

Vaš pretraživač nije u mogućnosti prikazati raspored. Možete ga preuzeti u obliku PDF-a.

*Ovo je druga verzija rasporeda, u prvoj su stajali naslovi radova prije recenzije te smo to ispravili.

** Poveznica za skidanje rasporeda za pretraživače koji ne podržavaju prikaz PDF-a unutar stranice (većinom pretaživači s mobitela) promijenjena je tako da je sada preko nje dostupna najnovija verzija rasporeda. Ove godine Simpozij počinje svečanim otvaranjem u 10 sati.